Velkommen til EuroDidact

Din Varekurv er tom.

Skip to Main Content »

Gastec - Kit

Vær den første til at bedømme dette produkt

2671

Lagerstatus: På lager

2.671,00 kr
Varenummer: 3b1012504
Kategorier: / Udstyr og Eksperimenter Gastec - gasdetektor for didaktisk værdifulde eksperimenter i din biologi og miljøundervisning Berig din naturvidenskabelige undervisning igennem mange enkle grundlæggende eksperimenter med Gastec systemet. Med gas detektor pumpen og forskellige reagensglas, kan mange koncentrationer i luften måles. Gasdetektoren er nem at bruge og gør den velegnet til dine elever i grundskolen. Forslag til eksperimenter, der er enkle at udføre: ...

Hurtigt overblik

Gastec - gasdetektor for didaktisk værdifulde eksperimenter i din biologi og miljøundervisning

Berig din naturvidenskabelige undervisning igennem mange enkle grundlæggende eksperimenter med Gastec systemet. Med gas detektor pumpen og forskellige reagensglas, kan mange koncentrationer i luften måles. Gasdetektoren er nem at bruge og gør den velegnet til dine elever i grundskolen.

Forslag til eksperimenter, der er enkle at udføre: ...

Gastec - Kit Gastec - Kit Gastec - Kit
Gastec - KitGastec - Kit
Flyt musen over billedet, eller klik på det for fuld størrelse

Gastec - gasdetektor for didaktisk værdifulde eksperimenter i din biologi og miljøundervisning

Berig din naturvidenskabelige undervisning igennem mange enkle grundlæggende eksperimenter med Gastec systemet. Med gas detektor pumpen og forskellige reagensglas, kan mange koncentrationer i luften måles. Gasdetektoren er nem at bruge og gør den velegnet til dine elever i grundskolen.

Forslag til eksperimenter, der er enkle at udføre:

 • Undersøg klasseværelsets luft for forbrændingsprocesser (måling af kuldioxid skabt ved at brænde et stearinlys hhv. det ændrede iltindhold).

 • Undersøg klasseværelset i frisk luft og gammel luft.

 • Undersøgelser af ændringer i koncentrationen af ​​kuldioxid ved åndedrætsprocessen hos mennesker og dyr, og ved fotosyntesen hos planter.

 • Undersøgelse af koncentrationen af ​​ilt i forbrændingen. Gennemførelsen af ​​en gasindholds måling er virkelig nemt:

 • Først åbnes detektorrøret rent i begge ender med den medleverede indretning til afskæring.

 • For at undgå skade, påsættes en gummikappe og detektorrøret stikkes ind i GASTEC gasdetektor pumpe.

 • Enden af ​​gasdetektorrøret rettes mod målepunktet, og derefter trækkes stemplet - (greb)på pumpen op til stoppositionen, således at den nødvendige mængde omgivelsesluft blev trukket igennem gasrøret.

 • Efter cirka 30 sekunder, sikres pumpestemplet og detektorrøret fjernes fra gaspumpen.

 • Nu kan eleverne ved at betragte testrøret, bedømme gasindholdet af den udtagne luft og dermed foretage en gasindholdmåling (absorptionsmidlet indeholdt i røret skifter farve forholdsmæssigt til den absorberede gas).

 Levering: 1 gasdetektor pumpe (gasprøver pumpe), 1 bæretaske, 1 glasspids-afbrækker for gasprøverør, 20 gummikapper, 1 tætnngsfedt, 1 instruktionsplakat med eksperimentets forslag med mange billeder og detaljerede instrukser.

Varenavn Gastec - Kit
Varenummer 3b1012504
Type nr. W11730
Evt. katalog sider Biology
Link til YouTube Video Ikke tilgængelig
Engelsk beskrivelse

GASTEC – GAS DETECTOR

for highly educational experiments in your biology and environmental studies classes

Upgrade your science teaching with many basic easy-to-do experiments using the Gastec system. The concentrations of a variety of substances in the air can be measured with a gas detector pump and different gas detector tubes. The gas detector is easy to use - great for hands-on experience at secondary school level. Suggestions for easy-to-do experiments:

• Examination of how combustion processes affect the class room air (measurement of carbon dioxide produced by a burning candle and/or the altered concentration of oxygen).

• Examination of fresh and stale class room air.

• Investigation of how the concentration of carbon dioxide changes due to the respiration of humans and animals, and the photosynthesis of plants.

• Investigation of changes in the concentration of oxygen due to combustion processes. Very easy measurement of gas concentration:

• Open the gas detector tube (glass) by carefully breaking off the tips on both ends using the built-in tip breaker.

• To avoid injury, slip the sleeve-like rubber inlet cover over the top of the pump and insert the detector tube into the GASTEC sampling pump.

• Point the detector tube towards the area you want to measure, and then pull out the handle of the pump in one thrust until it is locked. This causes the required amount of surrounding air to be sucked through the detector tube.

• Secure the plunger of the pump after about 30 seconds and pull the detector tube out of the pump.

• Your students can now assess the amount of gas contained in the sucked in air by making a detector tube reading (the colour change exhibited by the adsorbent material in the detector tube reflects the concentration in the sucked in gas).

Contents: 1 gas detector pump (sampling pump), 1 storage case, 1 glass tip breaker for the gas detector tubes, 20 rubber inlet covers, 1 sealing grease, 1 teaching poster with suggestions for experiments, many illustrations and detailed instructions

Tysk beskrivelse

GASTEC – GASDETEKTOR für didaktisch wertvolle Experimente in Ihrem Biologie- und Umweltunterricht

Bereichern Sie Ihren naturwissenschaftlichen Unterricht durch viele einfach durchzuführende Basisexperimente mit dem Gastec-System. Mit der Gasspürpumpe und unterschiedlichen Gasteströhrchen können viele Konzentrationen in der Luft gemessen werden. Dabei ist der Gasdetektor einfach zu handhaben und somit auch für Ihre Schüler der Sekundarstufe I hervorragend geeignet.


Vorschläge für einfach durchzuführende Experimente:
 

• Untersuchung der Klassenzimmerluft auf Verbrennungsvorgänge (Messung des beim Abbrennen einer Kerze entstandenen Kohlendioxides bzw. des veränderten Sauerstoffgehaltes).
 

• Untersuchung der Klassenzimmerluft auf frische und abgestandene Luft.
 

• Untersuchungen zu Änderungen der Konzentration von Kohlendioxid durch Atemvorgänge von Menschen und Tieren und durch die Photosynthese von Pflanzen.
 

• Untersuchung der Konzentration von Sauerstoff durch Verbrennungsvorgänge. Die Durchführung einer Gasinhaltsmessung ist wirklich kinderleicht:
 

• Zunächst wird das Gasteströhrchen (Glas) durch eine mitgelieferte Vorrichtung an beiden Enden durch sauberes Abtrennen geöffnet.
 

• Zum Schutz vor Verletzungen wird eine Gummikappe aufgebracht und das Gasteströhrchen in die GASTEC Gasspürpumpe eingesteckt.
 

• Das Ende des Gasteströhrchens an die Messstelle halten, danach wird der Kolben - (Griff) der Pumpe bis zur Anschlagposition gezogen, damit ist die erforderliche Menge an Umgebungsluft durch das Gasteströhrchen gesaugt worden.
 

• Nach ca. 30 Sekunden wird der Pumpenkolben gesichert und das Gasteströhrchen aus der Pumpe herausgezogen.
 

• Jetzt können Ihre Schüler am Gasteströhrchen der Gasgehalt der eingesaugten Luft und somit die Gasinhaltsmessung bewerten (Das im Röhrchen befindliche Adsorptionsmittel verfärbt sich im Mengenverhältnis des eingesaugten Gases).
 

Lieferumfang: 1 Gasspürpumpe (Gasprobenahmepumpe), 1 Tragetasche dazu 1 Glas-Spitzenabbrecher für die Gasspürröhrchen, 20 Gummischutzkappen, 1 Dichtungsfett, 1 Unterrichtsposter mit Experimentvorschlägen mit vielen Abbildungen sowie ausführlicher Bedienungsanleitung

pdf vejledning eller produktsider Nej
software link Nej