Velkommen til EuroDidact

Din Varekurv er tom.

Skip to Main Content »

Quick-Cool Termo ElevSæt

Vær den første til at bedømme dette produkt

718

Lagerstatus: På lager

718,00 kr
Varenummer: 1077102
Kategorier: / Energi, Varme og Miljø / Varme og Termodynamik Udvidet version med 2 (!) termo-generatorer til at opbygge et entropi strømkredsløb. Problemstillinger, du kan diskutere med dine elever * Hvorfor behøver termiske kraftværker køletårne? * Hvorfor er varmepumpe varmeanlæg mere effektive? * Hvordan virker en computer køling med Peltier elementer? * Hvorfor kan "varme strømninger" sammenlignes med "elektriske strømme"? Ved hjælp af Quick-Cool-TermoElevsættet kan disse og mange andre anvendelsesorienterede spørgsmål om termodynamiske problemer anskueligt undersøges i elevlaboratoriet. Ved hjælp af særlige stik kan alle elektriske forbindelser foretages uden brug af værktøj, nemt og sikkert, og skilles ad igen. ....

Hurtigt overblik

Udvidet version med 2 (!) termo-generatorer
til at opbygge et entropi strømkredsløb.
Problemstillinger, du kan diskutere med dine elever
* Hvorfor behøver termiske kraftværker køletårne?
* Hvorfor er varmepumpe varmeanlæg mere effektive?
* Hvordan virker en computer køling med Peltier elementer?
* Hvorfor kan "varme strømninger" sammenlignes med "elektriske strømme"?
Ved hjælp af Quick-Cool-TermoElevsættet kan disse og mange andre anvendelsesorienterede spørgsmål om termodynamiske problemer anskueligt undersøges i elevlaboratoriet. Ved hjælp af særlige stik kan alle elektriske forbindelser foretages uden brug af værktøj, nemt og sikkert, og skilles ad igen.

....

Quick-Cool Termo ElevSæt Quick-Cool Termo ElevSæt
Quick-Cool Termo ElevSætQuick-Cool Termo ElevSæt
Flyt musen over billedet, eller klik på det for fuld størrelse

Udvidet version med 2 (!) termo-generatorer
til at opbygge et entropi strømkredsløb.
Problemstillinger, du kan diskutere med dine elever
* Hvorfor behøver termiske kraftværker køletårne?
* Hvorfor er varmepumpe varmeanlæg mere effektive?
* Hvordan virker en computer køling med Peltier elementer?
* Hvorfor kan "varme strømninger" sammenlignes med "elektriske strømme"?
Ved hjælp af Quick-Cool-TermoElevsættet kan disse og mange andre anvendelsesorienterede spørgsmål om termodynamiske problemer anskueligt undersøges i elevlaboratoriet. Ved hjælp af særlige stik kan alle elektriske forbindelser foretages uden brug af værktøj, nemt og sikkert, og skilles ad igen.
Hjertet er den Quick-Cool Termiske Generator: Hvis varmt vand fyldes i det ene og koldt vand i det andet kar, begynder propellen at dreje, - jo større temperaturforskellen er, jo hurtigere. Igennem aluminiumprofilen strømmer "varme" (entropi) til den termoelektriske generator (Peltier-element) og derfra via det andet aluminiumprofil til det kolde vand. Det "varme flow" fra varmt til koldt leverer elektrisk energi. Denne proces er reversibel: Tilføres elektrisk energi til den termiske generator, vil temperaturen i ​​vandet stiger i den ene beholder og temperaturen i den anden falder samtidg: der "pumpes" varme (entropi) fra en vandbeholder til en anden.
Hvis de to termiske generatorer forbindes indbyrdes med de to aluminiumsprofiler, etableres der et "termisk kredsløb".
Leveringsomfang:
2 termiske generatorer,
2 aluminium profilskinner,
2 beslag,
2 beholdere,
1 motor med propel

Varenavn Quick-Cool Termo ElevSæt
Varenummer 1077102
Type nr. Nej
Evt. katalog sider c120
Link til YouTube Video Nej
Engelsk beskrivelse Nej
Tysk beskrivelse

 Erweiterte Version mit 2(!) Thermogeneratoren
zum Bauen eines Entropiestromkreises.
Fragestellungen, die Sie mit Ihren Schülern erörtern können
* Warum benötigen thermische Kraftwerke Kühltürme?
* Warum sind Wärmepumpen effizientere Heizsysteme?
* Wie funktioniert eine Computerkühlung mit Peltier-Elementen?
* Warum können „Wärmeströme“ mit „elektrischen Strömen“ verglichen werden?
Mit Hilfe des Quick-Cool-ThermoSchülerSet können solche und viele andere anwendungsorientierte Fragen rund um thermodynamische Fragestellungen anschaulich im Schülerpraktikum untersucht werden. Durch Spezialklemmen können alle elektrischen Verbindungen ohne Werkzeug einfach und sicher hergestellt und wieder gelöst werden.
Herzstück ist der Quick-Cool Thermogenerator: Wird heißes Wasser in das eine und kaltes Wasser in das andere Gefäß gefüllt, beginnt sich der Propeller zu drehen, je größer der Temperaturunterschied ist, umso schneller. Durch das Aluminiumprofil fließt „Wärme“ (Entropie) zum thermoelektrischen Generator (Peltier-Element) und von dort durch das andere Aluminiumprofil in das kalte Wasser. Der „Wärmestrom“ von heiß nach kalt stellt elektrische Energie zur Verfügung. Dieser Vorgang ist umkehrbar: wird dem Thermogenerator elektrische Energie zugeführt, steigt die Temperatur des Wassers in dem einen Gefäß und die Temperatur im Anderen sinkt gleichzeitig: es wird „Wärme“ (Entropie) von dem einem Wasserbehälter zum anderen „gepumpt“.
Werden zwei Thermogeneratoren durch die beiden Aluminiumprofile miteinander verbunden entsteht ein „Wärmestromkreis“ (Entropiestromkreis). Das Quick-Cool-ThermoSchülerSet eignet sich den Entropiebegriff, wie von den Bildungsplänen einiger Bundesländern gefordert, schülernah einzuführen. Eine ausführliche Versuchsanleitung mit Schülerexperimenten liegt bei.
Lieferumfang:
2 Thermogeneratoren,
2 Alu-Profilschienen,
2 Klammern,
2 Behälter,
1 Motor mit Propeller

pdf vejledning eller produktsider Nej
software link Nej