Velkommen til EuroDidact

Din Varekurv er tom.

Skip to Main Content »

Mikrobølgesæt 9,4 GHz (230 V, 50/60 Hz)

Vær den første til at bedømme dette produkt

10792

Lagerstatus: På lager

10.792,00 kr
Varenummer: 3b1009951
Kategorier: / Svingninger og bølger / Bølger Eksperiment emner: Lige-linie udbredelse af mikrobølger Refleksion, absorption og transmission Afskærmning af mikrobølger Eksperimenter med polarisering Eksperimenter med diffraktion Forsøg med brydning og interferens Overførsel af informationer  ...

Hurtigt overblik

Eksperiment emner:

 • Lige-linie udbredelse af mikrobølger
 • Refleksion, absorption og transmission
 • Afskærmning af mikrobølger
 • Eksperimenter med polarisering
 • Eksperimenter med diffraktion
 • Forsøg med brydning og interferens
 • Overførsel af informationer  ...
Mikrobølgesæt 9,4 GHz (230 V, 50/60 Hz) Mikrobølgesæt 9,4 GHz (230 V, 50/60 Hz)
Mikrobølgesæt 9,4 GHz (230 V, 50/60 Hz)Mikrobølgesæt 9,4 GHz (230 V, 50/60 Hz)
Flyt musen over billedet, eller klik på det for fuld størrelse

Eksperiment emner:

 • Lige-linie udbredelse af mikrobølger
 • Refleksion, absorption og transmission
 • Afskærmning af mikrobølger
 • Eksperimenter med polarisering
 • Eksperimenter med diffraktion
 • Forsøg med brydning og interferens
 • Overførsel af informationer

Udstyr beregnet til udførelse af bølgeoptiske forsøg med bølgelængder i cm-området.
En transmitter med en horn antenne udstråler en smal stråle af lineært polariseret elektromagnetiske bølger med en bølgelængde på omkring 3 cm. Retningen af polarisationen kan ændres ved at rotere antennen omkring aksen i udbredelsesretningen. For at påvise bølgerne, er der en horn antenne modtager og en mikrobølgesensor til rådighed. En styreenhed konverterer intensiteten af det modtagne signal til en forholdsvis stor udgangsspænding, der kan måles ved hjælp af et voltmeter. Det er også muligt at indkoble et akustisk signal med en volumen, der er proportional med intensiteten af signalet.

Data:

 • Oscillatorfrekvens: 9,4 GHz  
 • Sendeeffekt: 10 - 25 mW
 • Intern modulatorfrekvens: 3 kHz ca
 • Akustisk signal: kan tilkobles
 • Ekstern modulation: 100 Hz -20 kHz, 1 V max
 • Udgangsspænding: 10.. . V max
 • Modtager med hornantenne: Siliciumdiode med resonator
 • Mikrobølgedetektor: Siliciumdiode med resonator
 • Dimensioner på basisapparat: ca. 170x200x75 mm ³


Indhold:

 • 1 Styreenhed
 • 1 transmitter med hornantenne
 • 1 receiver med hornantenne
 • 1 Mikrobølge sonde
 • 1 Mikrobølge bænk, 800 mm
 • 1 Mikrobølge bænk, 400 mm med plade holder
 • 1 Refleksionsplade 180x180 mm ²
 • 1 Polariseringsgitter, 180x180 mm ²
 • 1 Absorptionsplade, træfiberplade, 180x180 mm ²
 • 1 Paraffin prisme
 • 1 Holder til prisme
 • 1 Plade med dobbelt slids
 • 1 Dækplade til dobbelt slids
Varenavn Mikrobølgesæt 9,4 GHz (230 V, 50/60 Hz)
Varenummer 3b1009951
Type nr. U8493600
Evt. katalog sider Physics
Link til YouTube Video Ikke tilgængelig
Engelsk beskrivelse

Experiment topics:
● Straight-line propagation of microwaves
● Reflection, absorption and transmission
● Shielding from microwaves
● Experiments on polarisation
● Experiments on diffraction
● Experiments on refraction and interference
● Transmission of information

Equipment set for conducting wave optics experiments involving wavelengths in the cm range.
A transmitter with a horn antenna radiates a narrow beam of linearly polarised electromagnetic waves with a wavelength of about 3 cm. The direction of polarisation can be altered by rotating the antenna around the axis of propagation. To detect the waves, a horn antenna receiver and a microwave sensor are provided. A control unit converts the intensity of the signal received into a proportionally large output voltage that can be measured using a voltmeter. It is also possible to switch on an acoustic signal with a volume that is proportional to the intensity of the signal.
Oscillator frequency: 9.4 GHz (U8493600-230)

Power of transmitter: 10 – 25 mW
Internal modulator frequency: 3 kHz approx.
Acoustic signal: Switchable
External modulation: 100 Hz –20 kHz, 1 V max.
Output voltage: 10 V max.
Receiver with horn antenna: Silicon diode with resonator
Microwave sensor: Silicon diode with resonator
Dimensions of basic apparatus: approx. 170x200x75 mm³

Contents:
1 Control unit
1 Transmitter with horn antenna
1 Receiver with horn antenna
1 Microwave probe
1 Mikrowave bench, 800 mm
1 Microwave bench, 400 mm with plate holder
1 Reflection plate 180x180 mm²
1 Polarisation grating, 180x180 mm²
1 Absorption plate, fibreboard, 180x180 mm²
1 Paraffin prism
1 Stand for prism
1 Plate with double slit
1 Cover plate for double slit
 

Tysk beskrivelse

Themen:
● Geradlinige Ausbreitung von Mikrowellen
● Reflexion, Absorption und Transmission
● Abschirmung von Mikrowellen
● Experimente zur Polarisation
● Experimente zur Brechung
● Experimente zu Beugung und Interferenz
● Übertragung von Informationen

Gerätesatz zur Durchführung von wellenoptischen Experimenten bei Wellenlängen im cm-Bereich.
Ein Sender mit Hornantenne strahlt ein eng begrenztes Bündel linear polarisierter elektromagnetischer Wellen mit einer Wellenlänge von ca. 3 cm ab. Die Polarisationsrichtung kann durch Drehen der Hornantenne um die Achse der Ausbreitungsrichtung gedreht werden. Zum Nachweis der Wellen stehen ein Empfänger mit Hornantenne oder eine Mikrowellensonde zur Verfügung. Im Betriebsgerät wird die Intensität des empfangenen Signals in eine proportionale Ausgangsspannung zur Messung mit einem Voltmeter gewandelt. Außerdem kann ein akustisches Signal eingeschaltet werden, dessen Lautstärke proportional zur Intensität ist.
Oszillatorfrequenz: 9,4 GHz 
Sendeleistung: 10 – 25 mW
Interne Modulatorfrequenz: ca. 3 kHz
Akustisches Signal: schaltbar
Externe Modulation: 100 Hz –20 kHz, max. 1 V
Ausgangsspannung: max. 10 V
Empfänger mit Hornantenne: Siliziumdiode mit Resonator
Mikrowellensonde: Siliziumdiode mit Resonator
Abmessungen des Basisgeräts: ca. 170x200x75 mm³

Lieferumfang:

1 Betriebsgerät
1 Sender mit Hornatenne
1 Empfänger mit Hornantenne
1 Mikrowellensonde
1 Mikrowellenbank, 800 mm
1 Mikrowellen-Gelenkbank, 400 mm mit Plattenhalter
1 Reflektorplatte 180x180 mm²
1 Polarisationsgitter, 180x180 mm²
1 Absorptionsplatte aus Faserstoff, 180x180 mm²
1 Prisma aus Paraffin
1 Auflageplatte für Prisma
1 Platte mit Doppelspalt
1 Abdeckplatte für Doppelspalt

pdf vejledning eller produktsider Nej
software link Nej