Czensny indikator (jord-prøve indikator), pH 4,5-9,0

151,00 kr.

Med farvesammenligningskala til hurtig bestemmelse af pH-værdien i vand- og jordprøver.
Måleområde pH 4,5 til 9,0 med pH 0,5 farvetrin.
Særlig enkelt bestemmelse ved jord-pH-bestemmelse.
Jordprøven ekstrakteres med en calciumchlorid opløsning, og filtratet tilsættes Czesny-indikator.
Ved sammenligning af filtratets farve med farveskalaen bestemmes pH-værdien pålideligt.
Der kan vælges mellem pakning med 50 ml, 100 ml eller 250 ml indikatorflaske.
Medfølgende farvesammenligningsskala er plastlamineret.

Beskrivelse

Czensny indikator (jord-prøve indikator), pH 4,5-9,0

Med farvesammenligningskala til hurtig bestemmelse af pH-værdien i vand- og jordprøver.
Måleområde pH 4,5 til 9,0 med pH 0,5 farvetrin.
Særlig enkelt bestemmelse ved jord-pH-bestemmelse.
Jordprøven ekstrakteres med en calciumchlorid opløsning (se fremgangsmetode nedenfor), og filtratet tilsættes Czesny-indikator.
Ved sammenligning af filtratets farve med farveskalaen bestemmes pH-værdien pålideligt.
Der kan vælges mellem pakning med 50 ml, 100 ml eller 250 ml indikatorflaske.
Medfølgende farvesammenligningsskala er plastlamineret.

Omfatter varenumrene: 419915905, 419915907, 419915908

Baggrund:

Ekstraktion med saltopløsning anvendes i Danmark og på konkrete laboratorier i Tyskland, Holland og Sverige.
pH måles i en opslemning af jorden i en 0,01 M CaCL2-opløsning, idet forholdet jord:opløsning er 1:2,5.
Årsagen til, at man i en del lande foretrækker at udføre pH-målingerne i saltopløsninger frem for vand er flere.
Bl.a. har det vist sig, at årstidsvariationen i pH, der først og fremmest skyldes varierende salt- og CO2-indhold i jordvæsken, bliver  betydeligt mindre ved måling i en saltopløsning frem for måling i vand.
Endvidere er det rent måleteknisk lettere at opnå reproducerbare værdier ved måling i saltopløsning.
Når man i Danmark adderer 0,5 til pH målt i CaCl2 er det for at få et niveau, der svarer til pH målt i vand.
I flere andre lande måler man også i CaCl2 uden at tillægge 0,5, og det skal man være opmærksom på, når man sammenligner værdier på tværs af landegrænser.
(kilde: Landbrugsministeriet)
——————————————————-
REAKTIONSTAL
En jords reaktionstal, Rt, er defineret som pH(CaCl2) 0,5, og benævnelsens Rt må kun anvendes for denne størrelse. pH(CaCl2) måles i en opslemning af jorden i en 0,01 molær CaCl2-opløsning, idet forholdet jord: opløsning er 1:2,5.
( 0,01 molær CaCl2-opløsning 3,0 g CaCl2, 2H2O, opløses i vand ad 2 liter ).

Fremstilling af jordopslemningen:
10 g jord overføres til et stort reagensglas eller et bægerglas og tilsættes 25 ml CaCl2-opløsning. Opslemningen rystes eller omrøres kraftigt og henstilles 1 time, idet der drages omsorg for, af luftforurening af opslemningen undgås. Om nødvendigt tilproppes glasset. Efter fornyet rystning eller omrøring måles opslemningens pH(pH(CaCl2)).
Reaktionstallet fås ved at addere 0,5 til den målte pH(CaCl2).
Kilde: “Forskrifte om fælles arbejdsmetoder for jordbundsanalyser” https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=79498